Jazyková Revoluce

Svět plný příležitostí

Vip label

Za​kladatel Jazykové Revoluce

Petr Zilvar

Jmenuju se Petr Zilvar, ročník 1976. Pocházím z ​východočeské Dobrušky, ale momentálně žiju v ​Praze. Mám pouze učňovské vzdělání bez ​znalosti angličtiny, a nemám vůli ani sílu se ​anglicky učit. Snažím se nastartovat hnutí za ​Jazykovou Revoluci.

X Mark Brushstroke

Diskriminace

Vyvíjím tuto aktivitu, přestože nemám potřebné vzdělání ani ​kapitál. Politici, podnikatelé i média se rozhodli vnutit ​každému z nás, i proti naší vůli, používání angličtiny. V ​každém článku i rozhovoru vidíme pohrdání vlastním ​rodným jazykem těmito lidmi, pramenícím z nekritického ​vzhlížení k angličtině. To bez ohledu na většinovou část ​populace, která anglicky neumí a nikdy umět nebude. Na ​celém světě je takto diskriminovaných lidí okolo 6 miliard.

Two Man in Scale Illustration

Rovnoprávnost

Každý člověk na Zemi má mít právo na stejné příležitosti a ​aktivity, jako mají rodilí mluvčí angličtiny. Jenomže znalost ​angličtiny není tou jedinou cestou, jak na toto právo ​dosáhnout. Proto jsem se rozhodl založit projekt Jazyková ​Revoluce, jehož cílem je zasadit se o masové rozšíření ​skutečného mezinárodního jazyka esperanto, které jsem za ​tím účelem přejmenoval na Pozemštinu – Druhý rodný jazyk ​pro celý svět.

Goal flat icon

Poslání

Přestože jsem fanouškem tohoto jazyka, znám jeho pravidla a ​základy, tak nejsem jeho mluvčím. Díky tomu jsem někde na ​pomezí mezi zasvěcenými a neznalými, a dívám se na ​pozemštinu očima obou stran. Vidím obrovský potenciál ​jazyka, ale nesouhlasím s jeho současnou propagací, jakožto ​nějaké druhořadé berličky pro studium ´důležitějších´ cizích ​jazyků a pro setkávání několika málo nadšenců v klubovnách. ​Chci vidět pozemštinu jako úřední jazyk EU.

Physics science doodle drawing

Zkušenosti

V mládí jsem v podnikání kvůli své nenažranosti a hlouposti ​nasekal dluhy, které teď splácím ze svého zaměstnaneckého ​platu. Proto teď celý projekt rozjíždím prakticky bez peněz. ​Sám jsem si napsal web a amatérsky ho vytvořil. Teď jsem byl ​nucen si vytvořit i novou grafiku. Amatérsky kontaktuju ​potenciální firemní zákazníky a partnery. Tato nedokonalost ​a amatérismus možná nejvíce mrzí mě samotného. ​Především s ohledem na zatím nevalné výsledky.

Compass Drawing

Sebeurčení

Po letech neúspěchů jsem sám sobě musel přiznat, že nejsem ​a nikdy nebudu podnikatelem. Jsem spíše ideolog, jehož ​dosavadní životní zkušenosti dovedli do možná ideálního ​stavu pro nastartování Jazykové Revoluce. Mezi důležité ​investice tedy bude patřit získání zkušeného manažera pro ​řízení projektu/firmy, který maximalizuje šance na úspěch ​celého projektu. Já budu mít roli kompasu, který bude s ​určitým odstupem udržovat vytyčený ideologický směr.

Spojování Jazykové Revoluce se startupismem by bylo hrubé nepochopení myšlenky a urážkou. ​Nestojím o nabídky investorů. Mým cílem je s pomocí obyčejných lidí vytvořit službu, na jejímž ​případném úspěchu a ziscích budou mít zatím blíže nespecifikovaný podíl úspěšní absolventi ​kurzu. Jako další motivaci k jeho dokončení.

Vip label

Podmínky

Zá​kladní informace

  1. Zakoupením jazykového kurzu pozemštiny prostřednictvím příspěvkového portálu Donio.cz, ​získáváte zvolený počet poukazů na absolvování celého ročního kurzu za 1/12 standardní ceny.
  2. Nevyužité poukazy na kurzy pozemštiny nepropadnou, ale bude možné je převést na jiné zájemce ​o kurz.
  3. Čerpání poukazů nebude nijak časově omezeno. Jednou zakoupený poukaz má trvalou platnost.
  4. Kurz pozemštiny bude dostupný nejdříve 6 měsíců od úspěšného završení příspěvkové kampaně ​na Donio.cz.
  5. Na Donio.cz poptávaná částka 155 000 Kč bude použita především na marketingové aktivity, ​nezbytné pro nastartování druhé úrovně předplatného, které už bude použito na vytvoření kurzu. ​K pokračování projektu je nezbytné získat celou poptávanou částku.
  6. Nebude-li vybrána celá částka, budou veškeré příspěvky vráceny podporovatelům a projekt ​Jazyková Revoluce bude pozastaven.
  7. Standardní cena kurzu je ta, která začne být účtována po vypršení předcházejících dvou slevových ​akcí. První akce prostřednictvím Donio.cz, druhá prostřednictvím odstupňovaných slev ​prostřednictvím webu www.jazykova-revoluce.cz.
  8. Plnohodnotné obchodní podmínky budou vytvořeny až v případě realizace projektu.


Informujte své přátele o Jazykové Revoluci s pozemštinou.

Ať vám v budoucnu nemůžou vyčítat, že na ně nemyslíte.

Vyjádřete podporu Jazykové ​Revoluci s pozemštinou,

svým předplatným kurzu nyní za

1/12 standardní ce​ny kurzu

Veřejnost

240

celkem

do 30. dubna

Poté jiná úroveň slev

120

1 440

/měsíčně

za 1 rok

Firmy

581

celkem

do 30. dubna

Poté jiná úroveň slev

290

3 485

/měsíčně

za 1 rok

Staňte se členy uzavřené skupiny podporovatelů

hnutí za Jazykovou Revoluci na Herohero

Ship wheel steering symbol vector icon illustration

Těším se na Vaši zprávu či dotaz

Petr Zilvar

Zakladatel

Workplace Mobile Phone Icon

602 678 890

Po - Ne: 8:00 až 20:00

Email at Sign Composition

petr.zilvar@gmail.com

Home outline icon

Kyselova 1185/2

Praha 8

182 00

Youtube SEO Simple Icon