Jazyková Revoluce

Svět plný příležitostí

Vip label

Pozemština

Druhý rodný jazyk pro celý svět

Pozemština je nový, seriózní a ambiciózní název pro ​nejrozšířenější umělý mezinárodní jazyk esperanto, které je tu s ​námi už více než 130 let. Tento neutrální jazyk bez koloniální ​historie vyniká v řadě oblastí:

S pozemštinou se budete méně učit,

a přitom násobně více umět.

Jazykové pucle

Velmi stručně řečeno, pozemština je v převážné většině tvořena kořeny slov, ​které se různě a zcela libovolně kombinují s množstvím předpon, přípon a ​koncovek, nebo s dalšími kořeny slov. Je to neuvěřitelná skládačka, která ​minimalizuje čas potřebný pro učení, protože s každou jednou naučenou ​předponou, nebo příponou, se zcela automaticky rozšiřuje vaše slovní zásoba o ​desítky nových slov.

Mluvená pozemština rodilou mluvčí

Zpívaná pozemština

Sledujte titulky a všimněte si souladu

mezi textem a slovy písně.

Vip label

Vy​užití pozemštiny

Pro někoho po dvou měsících,

pro někoho třeba až po dvou letech

Pozemština je skvělý jazykový produkt, s potenciálem navždy ​vyřešit globální poptávku po schopnosti domluvit se. Může ​přinést velký, netušený užitek veřejnosti i firmám. Všichni ale ​musíme bojovat za své zájmy, ne za cizí jazyky. Pohlédněte více ​do budoucnosti…

Electorate Talk Icon

Využití dnes

Setkávání nadšených esperantistů s jinými ​nadšenými esperantisty na soukromých ​návštěvách nebo kongresech. Pozemština ​vám může pomoci se studiem cizích jazyků ​třeba ve snadném určování slovních druhů ​a v rychlejším zapamatování slovíček. V ​praktickém životě je vám ale dnes úplně k ​ničemu.

Travel Element Globe

Využití za 1 rok

Při zapojení veřejnosti i firem napříč ​obory, bude i po jediném roce možné ​začít v omezené míře cestovat do několika ​sousedních zemí a využívat tam služeb ​zapojených firem. Například v hotelnictví, ​restauratérství, obchodu a podobně. Ve ​firmách začnou vznikat skupiny ​komunikující pozemsky.

Salary  sell  money  business  buy  hand icon

Využití za 3 roky

Lze očekávat, že pozemština se v řadě ​firem stane rovnocennou alternativou k ​angličtině. Například ve službách, ​stavebnictví, dopravě, nebo v dělnických ​oborech. Mluvčí, služby i pracovní ​příležitosti už by měly být rozprostřeny po ​celé Evropě. Počet mluvčích alespoň na ​základní úrovni by mohl dosáhnout ​několika milionů.

Computer Business Graph Analysis

Využití za 5 let

Pozemština by měla být uznávaným ​jazykem na mnoha školách nejen v EU, ale ​po celém světě. Desítky milionů mluvčích z ​celého světa budou tvořit množství ​rozličného obsahu v pozemštině. Rozšíření ​podnikání na nové trhy bude díky ​pozemskému standardu mnohem ​jednodušší. Svět plný příležitostí bude na ​dosah.

Pozemština ve školách,

místo druhého cizího jazyka

Kdyby byla pozemština zavedena do všech škol v Česku, místo ​druhého cizího jazyka, tak jenom mezi mládeží by do dvou let ​bylo v Česku přes 1 milion mluvčích pozemštiny na výborné ​úrovni. Přičemž mnozí by pozemštinu využívali více nežli ​angličtinu. O zbytečném druhém cizím jazyce nemluvě.

Dává to smysl

Potvrzují zkušenosti Tima Morleye,

anglického učitele

angličtiny, francouzštiny a pozemštiny.

* Můžete si nastavit české titulky, které jsou ve velmi dobré kvalitě.

Podnikání s pozemštinou,

velký potenciál růstu vašeho podnikání

Staňte se součástí skupiny firem, poskytujících služby v ​pozemštině, doporučovaných Jazykovou Revolucí studentům a ​mluvčím. Využijte minimální konkurence v pozemštině pro růst ​svého podnikání. Rychle, levně, snadno. Zájem firem o ​pozemštinu může rozhodnout o úspěchu Jazykové Revoluce. Ty ​první firmy mohou extrémně ušetřit a nakopnout své podnikání.

Person Icon

Jeden kontakt

Váháte-li, tak ze začátku stačí jediný ​zaměstnanec s pozemštinou, aby byla vaše ​firma zařazena do seznamu poskytovatelů ​služeb. I jediný mluvčí rozšíří možnosti ​využití jazyka ve skutečném světě, a vám ​přivede nové zákazníky.

Group of Businessman

Celá firma

Láká vás využití 50% slev pro průkopnické ​firmy? Pojistěte si levné kurzy pro ​všechny stávající, i nějaké budoucí ​zaměstnance. Získejte konkurenční ​výhodu při náboru nových talentů doma i ​v zahraničí, s bonusem otevírajícím jim ​dveře do světa.

Podnikatelské příležitosti

Obchod

Kurzy pozemštiny jsou pro obchodní firmy příležitostí ​obchodovat po celém světě v jednom jazyce, který se velice ​snadno naučí jak potenciální obchodní partneři, tak talentovaní ​pracovníci na jakoukoliv pozici, nebo vaši noví zákazníci.

Služby

Na světě je mnoho lidí, kteří necestují, protože umí pouze své ​rodné jazyky a v zahraničí se nedomluví. Zajištěním kurzů ​pozemštiny svému personálu dáte i těmto cizincům důvod ke ​studiu pozemštiny a využití vašich služeb.

Nábor

Přestaňte odmítat nedostatkové zahraniční talenty jenom proto, ​že neumí anglicky. Než se vyřídí papíry, talent bude umět v ​pozemštině výborně to, co pro práci u vás potřebuje. A pokud ​ne, tak se za pár týdnů doučí to, co v angličtině stěží za rok.

Přesuny

Pozemština vám umožní vyrovnávat přebytek a nedostatek ​zaměstnanců mezi národními pobočkami, nebo nabízet možnost ​výměnných pobytů, jako další bonus zájemcům o poznávání ​jiných zemí a kultur, aniž by museli utrácet za dovolené.

Obsah

Čeští tvůrci mohou být první na startovní čáře a získat náskok ​před zahraničními tvůrci obsahu. Přitom třeba na dabování filmů ​stačí umět číst pozemsky. Na oborové zpravodajství a podkásty ​taky postačí základní úroveň pozemštiny.

Shrnutí

Jazyková Revoluce není služba ani produkt, ale má to být ​významná událost v lidských dějinách. Její podpora z vaší strany ​je založená na akceptování pozemštiny a její integraci do vašeho ​podnikání. Nic víc, než inspirovat ostatní, dělat nemusíte.

Vip label

Ku​rz pozemštiny

Bezkonkurenční poměr cena/přínos

Pokud jste ve využití pozemštiny zahlédli i tu svoji příležitost, ​staňte se průkopníky Jazykové Revoluce. Právě teď ji můžete ​podpořit zanedbatelným předplatným celého kurzu pozemštiny ​pro sebe i svoji rodinu. Díky pouhým 240 Kč na osobu, nebo 581 ​Kč na zaměstnance, dáte impulz pro oslovení dostatečného počtu ​lidí a díky tomu i vytvoření tohoto kurzu. Tohle můžete získat:

Travel Element Globe

Cestovatelská úroveň

Takovýto základní kurz by měl ​absolvovat každý Evropan, a mnoho-​jazyčnost EU by byla vyřešena. Do ​roka a do dne by se spolu všichni ​Evropané krásně domluvili. Stačil by ​základní dvouměsíční kurz, za cenu ​jedné hodiny angličtiny.

Kompletní gramatika a slovní zásoba ​zaměřená na cestování. Doprava, ​ubytování, stravování, nakupování, sport, ​pošta, banka, lékař. Nečekejte dokonalou ​komunikaci a porozumění, ale velmi ​solidní povídání si na daná témata. Žádné ​zkostnatělé fráze.

Gold Medal Badge

Výborná úroveň C1

Cílem kurzu bude dosažení výborné ​úrovně C1 každým studentem. Proč ​se spokojit se základní znalostí, když ​to při dodržení učebního plánu ​budete moci dotáhnout na úroveň, ​od rodilého mluvčího ​nerozpoznatelnou.


Bohatá slovní zásoba napříč mnoha obory ​a její plynulé používání. Samozřejmostí ​možnost rozšíření o jakýkoliv speciální ​oborový kurz v ceně. Certifikát o ​dosažené úrovni pro zaměstnavatele, ​kontakty na zaměstnavatele a ​poskytovatele služeb...

Pokud nezíská Jazyková Revoluce s pozemštinou podporu ve výši dosahující 85 %, tedy ​131 750 Kč z potřebné částky, vypsané na Donio.cz, potom budou všechna předplatná ​vrácena podporovatelům a projekt pozastaven na neurčito. Prohrajeme všichni.

Pro srovnání

Co je v angličtině až C1,

je v pozemštině cestovatelská úroveň

Služby v ceně kurzu

Cestovatelská ​úroveň


Výborná

úroveň C1


Trvale zdarma


X Mark Illustration
Green Check

Všechny dostupné kurzy


X Mark Illustration
Green Check

Pomůcky pro snazší učení


X Mark Illustration
Green Check

Obsah tvořený portálem a jeho partnery


Green Check
Green Check

Propojení se všemi studenty a mluvčími


X Mark Illustration
Green Check

Potvrzení o dosažené jazykové úrovni


X Mark Illustration
Green Check

Seznamy zaměstnavatelů s pozemštinou


Green Check
Green Check

Seznamy poskytovatelů služeb v pozemštině


X Mark Illustration
Green Check

Další služby dle úvahy provozovatele


Clean Flat Exclamation Point

Každý bez rozdílu bude absolvovat stejný základní kurz na ​úroveň C1. K tomu si každý bude moci vybrat libovolné oborové ​specializace. Bude to pouze otázka odborné slovní zásoby, ​protože gramatika bude v základu.

Clean Flat Exclamation Point
Vip label

Ceny pro veřejnost

Dostupné pro každého

Přestaňte se trápit s cizími jazyky, jejichž znalost po vás druzí ​vyžadují proti vaší vůli. Učte se to, co dává skutečně smysl a je ​výhodné především pro vás. Když budete chytří, spojíte se s ​kolegy a necháte si kurz zaplatit zaměstnavatelem.

Nestihnete-li průkopnické ceny na Donio.cz,

tohle budou později ceny pro 1 osobu.

Informujte své přátele o Jazykové Revoluci s pozemštinou.

Ať vám v budoucnu nemůžou vyčítat, že na ně nemyslíte.

Vip label

Ceny pro firmy

Umocní úspory, efektivitu a růst

Jakákoli pokroková firma se nyní může zasadit o odstranění ze ​svého podnikání veškerých jazykových bariér, a ještě výrazně ​ušetřit ve srovnání s náklady na angličtinu. Jako skuteční ​průkopníci můžete přes Donio.cz stáhnout cenu kurzu za 1 ​zaměstnance na pouhou 1/12 pozdější standardní ceny.

Nestihnete-li průkopnické ceny na Donio.cz,

tohle budou později ceny pro 20 zaměstnanců.

Těším se na Vaši zprávu či dotaz

Workplace Mobile Phone Icon

602 678 890

Po - Ne: 8:00 až 20:00

Email at Sign Composition

petr.zilvar@gmail.com

Home outline icon

Kyselova 1185/2

Praha 8

182 00

Youtube SEO Simple Icon